هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Series 3 15.6" Laptop

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$529.99
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 26500
P0222KUH4T
موجود
+

Don't be weighed down by wasted time, let your PC come alive when you need it. Your life happens on the go, you don't have time to wait for PC to shut down and power up. With Samsung's exclusive Fast Start technology, simply close the lid to enter a hybrid sleep mode. When you open the lid, you are up and running in less than 3 sec.

الکترونیک

سیستم عامل:
Windows 7 Home Premium
نمایشگر:
15.6"
ظرفیت ذخیره سازی:
640GB
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)