هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

ASUS CP6230

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$610.99
قیمت امتیازی: امتیاز 30550
H0217E3OE9
موجود
+

The ASUS CP6230 features a space-saving design with a hexagonal pattern lid that easily fits anywhere in your home. It draws you in with its elegant aesthetics but holds your attention with its computer power to tackle any task.

الکترونیک

سیستم عامل:
Windows 7 Home Premium
ظرفیت ذخیره سازی:
500GB
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)