هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

TS-W3002D2|D4

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$269.00
قیمت امتیازی: امتیاز 13450
I0054QMMPO
موجود
+

The TS-W3002D2/4 subwoofers are designed to produce enormously powerful music. Just take a look at its super-heavy-duty construction, all designed to handle up to 3,500 watts max. Double-stacked magnets for higher power, and a step-up radial surround for superior control and long excursions. We used a constructed cast-aluminum basket for this sub. Add in our patented IMPP cone and you've got a monster sub that can handle whatever you want to throw at it.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)