هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

KFC-W3013PS

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$139.99
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 7000
I0052GDLN3
موجود
+

1200W Peak Power
400W RMS Power
4 ohms Impedance
34Hz - 300Hz Frequency Response
6" Mounting Depth
PP Cone with Diamond Array Pattern
Dual-Ventilation System
Rubber Surround

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)