هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

KFC-W3012

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$38.99
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 1950
B0053N10L0
موجود
+

Super-sturdy, super powerful, the KFC-W3012 is a 12-inch, 4-ohm sub that handles an impressive 1200W of power. A truly high-performance sub, the KFC-W3012 has a long stroke design and a silver textured pattern cone woofer that adds strength and rigidity to the cone for maximum bass performance.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)