هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

TS-MR2040

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$180.00
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 9000
O0048N7QAG
موجود
+

This is marine audio at its best. This 8" two-way speaker is built specifically for marine use, with heavy-duty construction that strenuously resists water, corrosion, heat—and boring music. Pioneer research showed that more bass is required for boating applications, and this 8" size delivers.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)