هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

XRS 9970G

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$389.96
قیمت امتیازی: امتیاز 19498
B00666E71X
موجود
+

The XRS 9970G provides total protection and peace of mind with Super-Xtreme Range Superheterodyne Technology, detecting all 15 radar/laser bands with its super-fast lock-on detection circuitry. The unit provides extra detection range and the best possible advance warning to even the fastest of POP mode radar guns. . It comes with a GPS Locator and Lifetime updates to the AURA™ Database to alert you to verified Speed and Red Light Camera locations, dangerous intersections, and reported Speed Trap locations for entire United States and Canada. Other features include Cobra exclusive Touchscreen, full-color ExtremeBright DataGrafix Display, an 8-point electronic compass, Voice Alert, car battery voltage display/low car battery warning and much more.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)