هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

XRS 9945

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$209.96
قیمت امتیازی: امتیاز 10498
F00620YZ55
موجود
+

The XRS 9945 provides total protection and peace of mind with Super-Xtreme Range Superheterodyne™ Technology, detecting all 15 radar/laser bands with its super-fast lock-on detection circuitry. The unit provides extra detection range and the best possible advance warning to even the fastest of POP mode radar guns. Other features include Cobra exclusive full-color ExtremeBright DataGrafix® Display, an 8-point electronic compass, Voice Alert™, car battery voltage display/low car battery warning and much more.

With the optional GPS Locator and AURA™ Database, upgrade your unit to alert you to verified Speed and Red Light Camera locations, dangerous intersections, and reported Speed Trap locations for entire United States and Canada (purchase and subscription necessary).

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)