هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

XRS 9745

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$189.96
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 9498
V0064ZVR98
موجود
+

The XRS 9745 provides total protection and peace of mind with Xtreme Range Superheterodyne® Technology, detecting all 15 radar/laser bands with its super-fast lock-on detection circuitry. The unit provides extra detection range and the best possible advance warning to even the fastest of POP mode radar guns. Other features include DigiView® Text Display, an 8-point electronic compass, Voice Alert™, and much more.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)