هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

XRS 9370

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$99.96
قیمت امتیازی: امتیاز 4998
O0065SHTHB
موجود
+

The XRS 9370 provides total protection and peace of mind with the Xtreme Range Superheterodyne technology, detecting all 14 radar/laser bands at greater range than its predecessor. It comes in an industry-leading compact design with UltraBright™ Data Display, LaserEye®, and much more.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)