هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

DEH-P8400BH

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$229.00
قیمت امتیازی: امتیاز 11450
A0040LYF7M
موجود
+

The DEH-P8400BH CD receiver features a full-dot LCD display with Pioneer's new MIXTRAX technology, built-in Bluetooth® for hands-free calling and audio streaming, and an HD Radio™ tuner. A variety of multimedia options ensures that you will be properly entertained. Customizable audio functions make it easy to suit your listening taste.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)