هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

DEH-80PRS

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$419.00
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 20950
X0039CB6XW
موجود
+

The DEH-80PRS CD receiver features audiophile grade internal components and materials that are carefully selected to achieve Pioneer's highest standards for the ultimate in sound quality. Pioneer’s exclusive sound field technologies including Auto EQ and Auto Time Alignment help optimize audio in ways that perfectly suit particular listening spaces and allow subtle manual control of settings. Versatile connectivity helps deliver exceptional sound quality from various digital devices.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)