هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

GM-6500F

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$220.00
قیمت امتیازی: امتیاز 11000
L0056LL3EL
موجود
+

From dramatic distinction to dramatic design, Pioneer's new GM-Series amplifiers are thrillers in every sense, pushing the limits of flexibility and functionality.

The 4-channel GM-6500F delivers a whopping 760 watts max - plenty of juice to power your speakers. It's also got built-in low-pass/high-pass crossovers, speaker level inputs for easy connection to an OEM headunit and oversized power terminals.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)