هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Samsung 50-200mm NX Telephoto OIS Lens

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$249.99
قیمت امتیازی: امتیاز 12500
E0183D500N
موجود
+

The Samsung T50200SB 50-200mm Telephoto OIS Lens is a long telephoto zoom lens compatible with our NX Series of digital cameras.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)