هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

WB210 10MB 14 Megapixel Slim Digital Camera (Red)

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$249.99
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 12500
O01648JXQC
موجود
+

When shooting in low light, zooming in on a shot, or when your camera is unsteady, Optical Image Stabilization helps eliminate blurry results. This feature stabilizes your photos by changing their path to the image sensor before they are recorded digitally. Your photos come out sharp and ideally focused.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)