هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

F50 Flash Memory 52x Zoom Camcorder (Silver)

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$179.99
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 9000
S0175KUFJJ
موجود
+

2.7” LCD Touch Panel display gives you a clearer picture of what you are shooting. By leveraging the latest in LCD display technology, the Touch Panel delivers clean, crisp images that are saturated with natural color and deep, dynamic detail, enabling you to shoot with enhanced comfort and confidence in any external light condition.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)